"Gawłów. Czas i przestrzeń"
.

W niedzielę 16 grudnia odbędzie się promocja albumu "Gawłów. Czas i przestrzeń". Zapraszamy do pałacu w Gawłowie: Sochaczew, ul. Gawłowska 148. Album przygotowała Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza.

Fragment albumu:

"... W pierwszych latach po utworzeniu Królestwa Polskiego, które powstało w roku 1815, Gawłów nie należał do szczególnie dużych miejscowości; „Słownik Królestwa Polskiego” podaje że w 1827 roku naliczono tu 16 domów mieszkalnych (w tym 7 murowanych) i 177 mieszkańców. Gospodarka gruntami opierała się na płodozmianie 4,5,6 i 7-polowym. Rządcą był oficer wojsk polskich Józef Uszyński, zmarły w 1839 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie i jest najstarszym zachowanym na tej nekropolii grobem."...

reklama
reklama