Sobiescy - zapisane w dźwiękach
.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na otwarcie wystawy "Sobiescy - zapisane w dźwiękach". Jest to pierwsza w muzealnictwie polskim wystawa biograficzna poświęcona Jadwidze i Marianowi Sobieskim, wzbogacona o gromadzone przez nich instrumenty, znajdujące się obecnie w zbiorach MLIM w Szydłowcu oraz cenne materiały z Archiwum Fonograficznego Instytutu Sztuki PAN.

Projekt poświęcony jest Jadwidze i Marianowi Sobieskim – wybitnym polskim muzykologom, autorom dorobku naukowego o znaczeniu fundamentalnym dla rozwoju polskiej etnomuzykologii, jednym z głównych inicjatorów oraz organizatorów ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954), której celem było utrwalenie jak najpełniejszego obrazu polskiej muzyki tradycyjnej, w okresie powojennym będącej już w fazie postępującego zaniku.

Początek w piątek 28 września o godz. 17:30.

reklama
reklama