Marzyciel Marcin Borelowski
.

Marcin Borelowski urodził się pod Wawelem w miejscu, gdzie teraz znajduje się ulica nazwana jego imieniem. Gdy 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe wykonywał zawód czeladnika blacharza. Żołnierzem stał się podczas powstania i to od razu w randze pułkownika. Przybrał pseudonim „Lelewel” na cześć ulubionego przez siebie historyka i powstańca listopadowego Joachima Lelewela.

Borelowski okazał się bardzo zdolnym dowódcą oddziałów powstańczych na Podlasiu i w Lubelskiem. Pod jego komendą służyło przeszło 1600 ochotników, z których co najmniej 300 zginęło. On sam poległ 6 września 1863 w bitwie pod Batorzem na Lubelszczyźnie.

Piotr Legutko o Marcinie Borelowskim i Powstaniu Styczniowym rozmawia z prof. Tomaszem Gąsowskim z Uniwersytetu jagiellońskiego oraz z Piotrem Hapanowiczem, kustoszem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

"Marzyciele - Marcin Borelowski Lelewel" w sobotę 9 czerwca o 17:15.

reklama
reklama