Wyniki konkursu na scenariusz z okazji 100 lat niepodległości
.

Konkurs scenariuszy na 100 lat niepodległości rozstrzygnięty Już w listopadzie na antenie TVP Historia pojawią się nowe filmy dokumentalne i reportaże o tematyce związanej ze 100 - leciem odzyskania Niepodległości. Jury konkursu ogłoszonego przez Zarząd TVP dla Ośrodków Terenowych TVP wyłoniło 13 projektów, które zostaną skierowane do dalszych etapów postępowania. Ideą konkursu jest pokazanie rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości w kontekście lokalnym i regionalnym, przybliżenie mniej znanych bohaterów, ukazanie całego bogactwa inicjatyw, jakie są podejmowane w związku z jubileuszem, tak by widzowie w całym kraju mogli poznać nieznane lub słabiej znane przykłady hartu ducha, bohaterstwa i inteligencji naszych przodków walczących o niepodległość. Jury w składzie Piotr Legutko (dyrektor TVP Historia), Tomasz Skłodowski (dyrektor TVP 3) Magdalena Merta z Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych wybrało 13 z 57 zgłoszonych w konkursie projektów. Są to: W kategorii reportaż: 1. „Przemyskie orlęta” Agnieszki Niemiec z OTV Kraków, 2. „Spór o Morskie Oko” Moniki Skwirtniańskiej z OTV Kraków, 3. „Jastków 1915 – późne słowo o bitwie” Leszka Wiśniewkiego z OTV Lublin, 4. „Pole historii” Ewy Mamińskiej i Krzysztofa Polakowskiego z OTV Warszawa, W kategorii film dokumentalny: 1. „Zapomniany bohater” Marcina Tomaszewskiego z OTV Bydgoszcz 2. „O jedno miasto” Marcina Tomaszewskiego z OTV Bydgoszcz, 3. „Pomnik pułkownika” Katarzyny Pawliny z OTV Łódź, przy czym jury sugeruje, aby temat zrealizować w formie reportażu, 4. „Kazimierz Greger – Kronikarz niepodległości Zbysława Kaczmarka z OTV Poznań, 5. „Od stepów Kubania po Niepodległość” Jerzego Oleszkowicza, 6. „Trzynastacy – szlakiem wileńskiej kadrówki” Doroty Kosierkiewicz z OTV Kielce, 7. „Burmistrz niepodległości” Andrzeja Sroki z OTV Kraków, 8. „Narodziny polskich skrzydeł” Marka Szczepanka z OTV Kraków, 9. „Trzy losy, jedna Polska – Bracia Pomarańscy” Leszka Wiśniewskiego z OTV Lublin. Projekty zostały skierowane do dalszych etapów postępowania.

reklama
reklama