25. lecie Instytutu Lwowskiego
25. lecie Instytutu Lwowskiego

Dnia 11 grudnia w Centrum Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki – Przystanek Historia odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia działalności Instytutu Lwowskiego - Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich.

.

Instytut został założony przez Janusza Wasylkowskiego, lwowianina, pisarza, satyryka, redaktora spod pióra którego wyszło wiele publikacji poświęconych historii i kulturze Lwowa. Janusz Wasylkowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność m.in.: Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, „Pro Memoria” oraz otrzymał tytuł „Kustosza Pamięci Narodowej”. Sam Instytut od początku był prowadzony przez nieliczne grono entuzjastów, a jednocześnie wybitnych znawców problematyki przeszłości ziem kresowych. Całość jubileuszowego spotykania prowadził wiceprezes Fundacji Bogdan Kasprowicz. Trójka współpracowników Instytutu Lwowskiego otrzymało wysokie odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem „Gloria Artis”. Ze swej strony Instytut nagrodził kilkanaście osób i instytucji współpracujących z Instytutem.

Na zdjęciu: Pani Grażyna Kasprowicz , Krzysztof Smolana i Janusz Wasylkowski – Prezes Instytutu Lwowskiego

reklama
reklama