Żywa historia – spotkanie z Weteranem
Historia Żywa

Potrzeba codziennego pielęgnowania pamięci o Weteranach działań poza granicami państwa skłoniła Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) do zorganizowania projektu edukacyjnego „Żywa historia – spotkanie z Weteranem”, którego głównym założeniem jest zwiększanie świadomości młodzieży szkolnej w kontekście udziału Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach poza granicami kraju i indywidualnych doświadczeń Polaków, którzy w tych działaniach brali udział. Przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz wydawnictwem Taktyka i Strategia.

Pierwszym elementem projektu było opracowanie gry edukacyjnej, która dedykowana jest programowi i będzie mogła być wykorzystywana przez szkoły biorące udział w projekcie. Grę będzie można pozyskać również podczas konkursów i w związku z tym zapraszamy do śledzenia profilu WIIS oraz partnerów projektu na Facebooku, gdzie będą pojawiać się na bieżąco informacje na ten temat. Celem gry jest przybliżenie graczom historii, geografii i danych liczbowych dotyczących misji zagranicznych, w których brało udział Wojsko Polskie od momentu zakończenia II wojny światowej. Jej zadaniem jest zaprezentowanie grającym jak znaczące było polskie zaangażowanie w działania pokojowe na świecie oraz jak dużego poświęcenia wymagało to od uczestniczących w tych działaniach Polaków – czasem za zaangażowanie to płacili oni najwyższą możliwą cenę, cenę własnego życia i zdrowia. Dlatego też gra ta, tak jak cały projekt, stanowi również hołd dla wszystkich polskich weteranów, którzy brali udział w działaniach poza granicami kraju.

 W celu prezentacji gry, ale też krytycznej oceny jej założeń, oraz zapoznaniu nauczycieli z działalnością Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych zorganizowane zostały 27 września w siedzibie Centrum przy ulicy Puławskiej warsztaty edukacyjne dla nauczycieli. Spotkaniu towarzyszyło uroczyste złożenie wieńca pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa oraz oddania honorów pod Ścianą Pamięci.

Od października 2017 roku organizowane są natomiast spotkania w szkołach, podczas których uczniowie i uczennice szkół średnich mają okazję zapoznać się nie tylko z historią udziału Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa, ale również z wyzwaniami związanymi z tym zaangażowaniem, a także mogą wysłuchać opowieści ludzi, którzy byli osobiście zaangażowani w te misje, a niejednokrotnie zostali również poszkodowani podczas służby Ojczyźnie.

reklama
reklama