Nieznany Bohater Niepodległości
Bohater Niepodległości

Celem projektu realizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie w partnerskiej współpracy z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego jest zachęcenie adresatów projektu do podjęcia działań na rzecz upamiętnienia osób, zwykłych ludzi, którzy dzięki swojej heroicznej postawie i działalności zasłużyli na szczególne miejsce w historii naszego kraju. Organizatorzy zachęcają, zwłaszcza młodzież, do odszukania zapomnianych lokalnych bohaterów i podjęciu próby przywrócenia ich zbiorowej pamięci.

.

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest nieznanym bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania praz Polskę niepodległości w latach 1914–1918, brali udział w kształtowaniu i obronie granic II Rzeczypospolitej Polskiej oraz budowie jej państwowości w okresie międzywojennym, poprzez działania zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci na stronie: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci. Na stronie projektu można odnaleźć bohaterów upamiętnionych w ramach dotychczasowych edycji. Mamy nadzieję, że rezultatem działań podjętych przez uczestników będzie upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach, na stronach internetowych, wystawach i tablicach pamiątkowych.

Do zadań uczestników projektu będzie należało: odnalezienie osoby posiadającej cechy nieznanego bohatera niepodległości, opracowanie portfolio tej postaci, upowszechnianie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób, przygotowanie projektu upamiętnienia tej postaci oraz zgłoszenie go lokalnym władzom samorządowym, przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii.

Zgłoszenia do IX edycji projektu przyjmowane będą do 31 stycznia 2018 r. Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do pobrania na stronie internetowej: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci. Końcowy termin wykonania zadań przez uczestników oraz przesłania dokumentacji zaplanowano na 31 marca 2018 r.

Finał projektu, koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, odbędzie się końcem maja 2018 r.

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Oddziałami oraz Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego pomogą uczestnikom projektu w konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału, eksponowaniu prac na stronie internetowej IPN oraz w tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych. Każdy uczestnik projektu otrzyma dyplom poświadczający udział w projekcie edukacyjnym „Kamienie pamięci”

KALENDARIUM PROJEKTU

Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.01.2018 r.

Termin wykonania zadań oraz przesyłanie wymaganej dokumentacji – 31.03.2018 r.

Finał projektu – koniec maja 2018 r. w Krakowie

Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do pobrania na stronie internetowej: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci

Szczegółowych informacji udzielają:

Michał Masłowski – tel. 12 211 70 23 michal.maslowski@ipn.gov.pl

Łukasz Płatek – tel. 12 211 70 22 lukasz.platek@ipn.gov.pl

reklama
reklama