ZAGŁADA ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO NA DAWNYCH ZIEMIACH WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1917-1921.
ZAGŁADA ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO NA DAWNYCH ZIEMIACH WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1917-1921.
.

17 listopada 2017 (piątek)

10.00-10.30 - Otwarcie konferencji 

                                                                      I

Prowadzenie: prof. Jan Żaryn (UKSW)

10.30-10.50 prof. Roman Jurkowski (UWM) - Ziemiaństwo polskie z północno-wschodnich Ziem Zabranych w latach 1914-1921. Próba bilansu strat ludzkich i materialnych.

10.50-11.10 prof. Mikołaj Iwanow (UO) - Losy ziemiaństwa polskiego na obszarze północ-no-wschodnim dawnych Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej w okresie 1917-1939.

11.10-11.30 prof. Piotr Cichoracki (UWr) - Nadzieje i rozczarowania. Ziemiaństwo ziem północno-wschodnich w latach 1919-1920.

11.30-11.50 dr hab. Krzysztof Latawiec (UMCS) - Losy przedstawicieli arystokracji i zie-miaństwa rosyjskiego po rewolucji.

11.50-12.30 dyskusja

12.30-13.00 przerwa kawowa

                                                                            II

Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Latawiec (UMCS)

13.00-13.20 dr hab. Marcin Kruszyński (IPN) - Pokój ryski jako podstawa ładu politycznego w Europie Wschodniej.

13.20-13.40 dr hab. Dorota Sula (Muzeum Gross-Rosen) - Repatriacja Polaków z Rosji od 1918 r. do traktatu ryskiego.

13.40-14.00 dr Aneta Dawidowicz (UMCS) - Echa rewolucji rosyjskiej na łamach polskiej prasy.

14.00-14.20 dr Tomasz Osiński (IPN) - O rewolucyjnych nastrojach wśród robotników rol-nych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1921.

14.20-15.00 dyskusja

15.00-16.00 przerwa

                                                                               III

Prowadzący: dr Tomasz Osiński (IPN)

16.00-16.20 Maria Brodzka-Bestry (Zamek Królewski w Warszawie) - Losy jednego z polskich majątków na Łotwie - Krażów ( Darzi ) Krażowskich herbu Świeńczyc.

16.20-16.40 Piotr Szymon Łoś (PTZ ) - Zagłada ziemiaństwa polskiego na Podolu w kontek-ście niepublikowanych wspomnień Marii z Paygertów-Bobrzyńskiej.

16.40-17.00 Jan Maria Jackowski - Zagłada ziemiaństwa kresowego w utworach Ks. Jana Gnatowskiego (1855-1925) oraz jego przestroga przed bolszewizmem.

17.00-17.20 dr hab. Tomasz Kargol (UJ) -Zagłada ziemiaństwa polskiego na Ziemiach Za-branych w latach 1917-1921 na przykładzie rodziny Podhorskich.

17.20-17.40 dr Ewelina Kostrzewska (UŁ) - Kobiece odczuwanie traumy - lata 1917-1921 w relacjach Ziemianek.

17.40-18.40 dyskusja

18.40 Zakończenie obrad

18 listopada 2017 (sobota)

                                                                            IV

Prowadzący: prof. Jerzy Malinowski (UMK)

9.30-9.50 prof. Tadeusz Bernatowicz (UW) - Zatracanie pamięci. Siedziby Komarów w Re-publice Litewskiej (Litwie kowieńskiej) w latach 1918-1940.

9.50-10.10 dr hab. Joanna Kucharzewska (UMK) - Stan zachowania obiektów pałacowych na terenie Podola w oparciu o wybrane przykłady.

10.10-10.30 Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z historią) - Ikonografia wojskowa i korespondencja żołnierska jako źródło wiedzy o losach rezydencji na Kresach w latach Wielkiej Wojny 1914 – 1918.

10.30-10.50 Wioletta Brzezińska-Marjanowska (Muzeum Wsi Kieleckiej) - Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej w latach 1914-1921 na Wołyniu w oparciu o wybrane przy-kłady.

10.50-11.30 dyskusja

11.30-11.50 przerwa kawowa

                                                                         V

Prowadzący: Piotr Szymon Łoś (PTZ)

11.50-12.10 Zuzanna Żubka-Chmielewska (Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru) - Dom, który stoi; świat, którego nie ma. Mieszkańcy Łuki Mosz-czańskiej ( obwód Winnicki ) w rzeczywistości Wielkiej Wojny i rewolucji.

12.10-12.30 Teresa Bagińska- Żurawska (Muzeum-Zamek w Łańcucie), Antoniny po „Pożodze”.

12.30-12.50 Emilia Dziewiecka (UKSW) - Zagłada kresowej szlachty i jej siedzib 1917-1920 oczami Ziemianek.

12.50-13.30 dyskusja

13.30 Zakończenie konferencji

reklama
reklama