Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej
Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej

26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miała miejsce gala finałowa (wręczenie nagród) ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP Historia.

Gościem honorowym gali konkursowej była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy odebrało prawie 100 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.

 Nagrody w konkursie ufundowali m.in.: Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Komenda Głowna Policji, IPN, wojewodowie, samorządy wojewódzkie i gminne, firmy oraz Związek Oficerów Rezerwy RP. Podczas gali z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk. (ak)

reklama
reklama