70. rocznica akcji „Wisła"
Archiwalne zdjęcia z akcji „Wisła"

Między 28-30 kwietnia 2017 roku zapraszamy na obchody 70. rocznicy akcji „Wisła” zorganizowane przez Komisję Wschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenie „Ruska Bursa”, Stowarzyszenie Łemków, Timo Fundation, Carphato Rusyn Research Center

piątek, 28 kwietnia, Czertyżne – Gorlice

15.00 – panachida w rycie greckokatolickim na cmentarzu we wsi Czertyżne

17.00 – spotkanie w siedzibie „Ruskiej Bursy”,

Gorlice: • prelekcja dr hab. Heleny Duć-Fajfer (Uniwersytet Jagielloński) na temat skutków kulturowych akcji „Wisła”

• inscenizacja pt. Akcja „Wisła” w literaturze i pieśni

 • projekcja filmu pt. Even tears were not enough, reż. Maria Silvestri, John Rigetti

• dyskusja i wspomnienia

sobota, 29 kwietnia, Kraków – Jaworzno

11.00 – konferencja naukowa Akcja „Wisła” – Łemkowie, 1947-2017, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius, sala im. Michała Bobrzyńskiego, prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Stopka, przewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności

• dr hab. Andrzej A. Zięba (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ),, Akcja „Wisła”: przyczyny, sprawcy, ofiary

• dr hab. Ewa Michna (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ), Akcja "Wisła" w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci

• dr hab. Helena Duć-Fajfer (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ), „A Wisła dalej płynie” Petra Murianki autobiografia jako mit reinwencyjny

• dyskusja

• projekcja filmu pt. Even tears were not enough, reż. Maria Silvestri, John Rigetti 17. 30 – teren dawnego Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie

 • wystąpienia oficjalne

• wmurowanie tablicy pamiątkowej

• zwiedzanie wystawy Obóz dwóch totalitaryzmów.

 Jaworzno 1943-1956 niedziela, 30 kwietnia,

Legnica 11.40 – panachida w cerkwi prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego 13.00 – spotkanie okolicznościowe w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej

• prelekcja dr hab. Heleny Duć-Fajfer

 • projekcja filmu pt. Even tears were not enough, reż. Maria Silvestri, John Rigetti

 • wspomnienia osób przesiedlonych w 1947 roku

reklama
reklama